Image Alt

Auditoría TIC

Les Auditories i els Tests d’Intrusió de Finestres.com seran les puntes de llança per determinar les vulnerabilitats i febleses del sistema. Es fan sota estrictes mesures de control i només es porten a terme amb el consentiment exprés i per escrit del client. Explorem i detectem les vulnerabilitats, es classifiquen per prioritats els riscos trobats i es genera un informe exhaustiu i detallat per eliminar-los. Els objectius es garantir les tres propietats bàsiques de la seguretat:

Disponibilitat

La informació sempre ha d’estar accesible, quan l’usuari la necessita. S’han d’evitar els atacs als sistemes i serveis que garanteixen aquesta propietat. (Denegació de servei)

Confidencialitat

No permetre observar informació privada sense autorització. (Observació NO Autoritzada)

Integritat

Garantir que la informació és consistent i fiable, No permetre canviar, esborrar, afegir o substituir informació de bases de dades o la que estigui circulant per la xarxa en qualsevol moment. (Modificació NO Autoritzada)

S’utilitzen les següents tècniques:

Detecció de Rastrejadors de Xarxa (Sniffers)

 • Amb topologia HUB: Iris, Windump
 • Amb topologia SWITCH: Hunt, ethercap

Scanneig de ports segons opció: 1.500, 1.500+, 65.535

 • Ports TCP i UDP
 • Scanneig ICMP Packet Corruptes

Test de Denegació de Servei ( DoS Attacks)

 • Per Inundació SYN (SYN Flooding)
 • Per Inundació UDP
 • Per Atacs de magnificació: Smurf i Fraggie
 • Per Atacs al protocol TCP/IP
 • Per Denegació de Servei Distribuïda (DDoS)

Evitar el rastreig dels Sistemes Operatius

 • Mitjançant Detecció Passiva: Siphon
 • Mitjançant Tècniques Actives: Nmap

Segrest de sessions DNS

 • Mitjançant DNSSpoof
 • Falsificació de la cache de DNS amb l’eina ADMKillDNS

Comprovació de rastrejadors de contrasenyes i d’espionatge de l’activitat: (dsniff, webspay, urlsnarf)

Testeig dels Atacs Netbios i de Dominis per sessió NULA

E-mail Test: Active X Vulnerability, CLSID, Exploits, MIME Header, VBS, Iframe, Object Codebase, etc.

Testeig dels dispositius del sistema

Testeig dels serveis actius del sistema: d’Usuari i de Sistema

Testeig de Vulnerabilitats conegudes i avaluació dels riscos

Intent d’obtenció d’informació de xarxa

Vulnerabilitats d’aplicacions propietàries

Browser Test (Testeig del navegador)

Desbordaments de buffer (buffer overflow)

Beneficis de fer una Auditoria i un Test d’intrusió

Comprovar les configuracions i sistemes instal·lats actualment: Firewalls, regles de filtrat, Updates dels sistemes operatius i de les aplicacions, etc.

Proporcionar seguretat preventiva: Localitzar les febleses i vulnerabilitats abans de que algú altre ho faci (hackers, competència) o es produeixi un atac extern o intern

Obtenir informació valuosa per posar en marxa les mesures idònies per al seu sistema

Comprovar el nivell de protecció davant la política de seguretat actual

Adaptar-se a l’obligació legal de fer auditories cada dos anys si tenim dades de caràcter personal de nivell mitjà o alt

Close

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque vitae nunc ut
dolor sagittis euismod eget sit amet erat.
Mauris porta. Lorem ipsum dolor.

Working hours

Monday – Friday:
07:00 – 21:00

Saturday:
07:00 – 16:00

Sunday Closed

Our socials