Image Alt

Tallafocs per Hardware

Sistema Tallafocs per Hardware i VPN’s

El nivell més alt de seguretat només s’aconsegueix utilitzant com a tallafocs al més robust i configurable dels sistemes operatius “Linux”. Aquesta solució és recomanable per a Oficines de Farmàcia on sigui necessari l’ús de xarxes privades virtuals (VPN).

Instal·lació i configuració del Dispositius de Gestió Integral d'amenançes (UTM)

Instal·lació del doble Sistema de Xarxa

Configuració de les regles de filtrat amb "iptables:"

Paquets Acceptats (Accept)
Paquets Denegats (Deny)
Paquets Retornats (Reejects )
Paquets Emmascarats (Masq)
Paquets Redireccionats (Redirect)

Definició de les rutes

Instal·lació i configuració del canal Segur SSH per l'administració remota

Instal·lació i configuració de l'accés amb VPN

Posada en marxa i connexió a l’Intranet

Instal·lació dels Upgrades i Updates necessaris (Manteniment)

Close

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque vitae nunc ut
dolor sagittis euismod eget sit amet erat.
Mauris porta. Lorem ipsum dolor.

Working hours

Monday – Friday:
07:00 – 21:00

Saturday:
07:00 – 16:00

Sunday Closed

Our socials